FoUÄNDRING PÅGÅR - Läs senaste nyhetsbrevet från FOU nu

I nyhetsbrevet kan du läsa om följande:

  • Stärkt regional samverkan ger avtryck
  • Utveckling av dagverksamhet demens utifrån tjänstedesign
  • Stort regionalt intresse för trygg och förstärkt hemgång
  • Ska ni införa ett nytt arbetssätt och vill få det att fungera optimalt?
  • Elisabeth lauritzen invald i Socialstyrelsens expertgrupp med uppdrag att bidra till arbetet med att ta fram en nationel vägledning för dagverksamheter för personer med demenssjukdom
Läs nyhetsbrevet
Publicerad 2019-12-19

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord