FoUÄNDRING PÅGÅR - nyhetsbrev från FOU nu

Läs bland annat om:

Deltagarbaserad forskning för utveckling

Hur kan vi utveckla dagverksamheten tillsammans?

Forskningscirklar för en bättre demensvård

 

Här finns nyhetsbrevet

Publicerad 2014-09-23

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord