FoUändring pågår - nyhetsbrev från FOU nu

Rubriker i nyhetsbrevet:

  • Smartare FoUU?
  • AKA-nätverk testar möten med teknikens hjälp
  • Nytt samarbete kring förebyggande verksamheter för äldre personer
  • Mot en förbättrad samordnad vårdplanering
Till nyhetsbrevet
Publicerad 2016-05-10

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord