FoUändring pågår - nyhetsbrev från FOU nu #15, juni 2015

Ur innehållet:

  • En kvalitetsregistervår
  • Skrift och workshop om självständighet
  • Samverkan om videokonferensteknik
  • Välbesökt dag för inspiration och erfarenhetsutbyte

 

Läs nyhetsbrevet

Publicerad 2015-06-22

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord