FoUÄNDRING PÅGÅR - Nyhetsbrev från FOU nu #24

I nyhetsbrevet kan du läsa om följande:

  • Sammanhållen vård och omsorg
  • Fortsatt utveckling av AKA-plattformen
  • Dialog, inspiration och lärande om självständighet
  • Socialstyrelsen intresserad av FOU nu:s arbete med Öppna jämförelser
Läs FoUÄNDRING PÅGÅR
Publicerad 2017-12-21

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord