Fyra FoU-enheter i samarbete om unikt föräldrastöd

Parenting Young Children (PYC) är ett föräldrautbildningsprogram för dig som möter föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar.

Programmet används tillsammans med föräldrar med funktionsnedsättningar som har barn yngre än sju år. Syftet med PYC är att stärka och utveckla föräldrarnas förmåga till omvårdnad och samspel med barnet. Programmet används i hemmet eller i hemliknande miljöer.


Vem kan använda PYC?

PYC kan användas av yrkesverksamma som möter föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar där det finns ett behov av att utveckla och stärka föräldrafärdigheter. Programmet kan även användas med andra föräldrar om det finns behov av ett konkret, individuellt och hembaserat föräldrastöd.


Utbildning

För att använda programmet behöver yrkesverksamma utbildning och kontinuerligt metodstöd. Grundutbildningen omfattar tre dagar och metodstöd ges därefter i grupp vid nio tillfällen över ett års tid. Det ges även en vidareutbildning omfattande två dagar med fortsatt metodstöd.

Under 2016 genomförs grundutbildningen vid tre tillfällen:

  • Den 1-3 mars 2016 i Göteborg med tillhörande metodstöd i nio månader
  • Den 15-17 mars 2016 i Motala med tillhörande metodstöd i nio månader
  • Den 20-22 sep 2016 i Uppsala med tillhörande metodstöd i nio månader

Grundutbildningen omfattar tre heldagars utbildning med föreläsningar och praktiska övningar. Därefter följer metodstöd vid sammanlagt nio tillfällen. Metodstödet sker i mindre grupper cirka en gång per månad, två och en halv timme per tillfälle.


Icke-vinstdrivande konsortium

PYC har prövats och utvecklas till svenska förhållanden i samarbete mellan Parenting Research Centre Melbourne, Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet, FoU Sjuhärad Välfärd, FoU i Väst/GR, FoU Centrum för vård, omsorg och socialt arbete Linköping och FoU-stöd Regionförbundet Uppsala. Från och med 2015 drivs det svenska utvecklings- och utbildningsarbetet av PYC av ett konsortium där FoU Sjuhärad Välfärd, FoU i Väst/GR, FoU Centrum för vård, omsorg och socialt arbete Linköping och FoU-stöd Regionförbundet Uppsala ingår. Konsortiet har också ett nära samarbete med Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet som bedriver forskning om PYC. Konsortiet är inte vinstdrivande utan finansieras av utbildningsintäkterna.

Läs mer om Parenting Young Children på www.pyc.se.

 

Publicerad 2015-06-09

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord