Gemensamhetsutrymmen knutna till servicebostäder inom LSS * Brukarmedverkan på verksamhetsnivå * Läs mer i InFoU från FoU Södertörn

I detta nummer av InFoU från FoU Södertörn kan du också läsa om följande:

  • Konferenser, nyanställda och hemsida
  • Hur är socialpsykiatrin i Botkyrka?
  • "Tillsammans för Vårby"
Läs InFoU 2016 Nr 1
Publicerad 2016-04-04

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord