God Jul & Gott Nytt År önskar FoU i Väst!

FoU i Väst önskar God Jul med årets sista nyhetsbrev. Där kan du också läsa om följande:

 • Förbättringsverkstad – från idé till verksamhet
 • Inspirationsseminarium om stroke
 • Psykisk ohälsa och missbruk bland äldre
 • Regeringens utredare besökte GR
 • AllAgeHub – ett utvecklings- och innovationscenter för tillgänglig boendemiljö och välfärdsteknologi
 • En förbättrad bostadssituation för äldre
 • Stöd till personer med funktionsnedsättning, sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser
 • Ekonomiskt bistånd, sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser
 • Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende
 • "Leva livet" med demenssjukdom
 • Sociala problem, exkludering och kontroll – utmaningar för socialt arbete i vår tid
 • Kompetensutveckling inom en mängd områden, bland annat flera utbildningar för dig som möter/arbetar med ensamkommande barn och unga.
Till nyhetsbrevet
Publicerad 2015-12-21

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord