God Jul & Gott Nytt År önskar FoU Välfärd Region Gävleborg i sitt nyhetsbrev

Detta kan du läsa om i nyhetsbrevet:

 • Utvärderingsverkstad
 • Träff för Lex Sarah-utredare
 • Kommunaliseringen av hemsjukvården
 • Äldres beohov i centrum (ÄBIC)
 • Analysarbete - vård och omsorg om de mest sjuka äldre
 • Öppna jämförelser: individ- och familjeomsorg & funktionsnedsättning
 • Forskare möter praktiker i Bollnäs den 26 maj 2016
 • Utvärdering av Öppenvårdsmottagningen våld i nära relation i Gävle
 • Kartläggning av arbetet med våld i nära relationer
 • SAX-projektet
 • UIV - Uppföljning av insatser för vuxna
 • Förstärkt barn- och föräldraperspektiv
 • Aktiviteter för personer med funktionsnedsättning
 • Nya rapporter
 • Utbildningar
Läs FoU Välfärd Region Gävleborgs nyhetsbrev här.
Publicerad 2015-12-16

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord