Gratis för forskare/doktorander: Socialtjänstforum - möte mellan forskning och praktik

 

Vad står på spel? Om tillit till välfärd och socialtjänst

Temat för Socialtjänstforum 2017 är tillit – något som ibland liknas vid samhällets grundfundament, vårt sammanhållande kitt.

Varför förändras tillit över tid? Vad händer med samhälle, individ och välfärdssystem när tilliten utmanas? Vilka konsekvenser får detta för professionen?

Under Socialtjänstforum 2017 bjuds du in att vara med och diskutera ny forskning från ett flertal områden inom socialt arbete där tillit är centralt: migration, barn och unga, profession och funktionshinder. Dessutom tittar vi närmare på tillitens roll för stadens bostadsplanering och utvecklingen av social hållbarhet. Vi ställer oss också frågan om socialtjänstens tillit till de professionella har minskat?

Socialtjänstforum äger rum i Göteborg den 8-9 november 2017.

Läs mer

Publicerad 2017-10-12

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord