Har du funderingar runt uppföljningar/utvärderingar? FoU Välfärd Värmland bjuder in till planeringsverkstad.

Deltagande i Planeringsverkstaden är tänkt att resultera i en utvärderingsplan respektive plan för uppföljning, det vill säga själva utvärderingen respektive arbetet med att genomföra en uppföljning kommer inte att ske i den här verkstaden. Planen kan mycket väl handla om en tänkt utvärdering/uppföljning – men en utvärdering/uppföljning som skulle kunna genomföras i den verksamhet som deltageraren kommer ifrån. Målet är att efter Planeringsverkstaden ska man ha verktyg för att planera och genomföra en utvärdering respektive arbeta med uppföljning.

Planeringsverkstaden äger rum under fyra tillfällen där vi tillsammans planerar en - fiktiv eller riktig – utvärdering/uppföljning.

Läs mer om FoU Välfärd Värmlands planeringsverkstad

Publicerad 2016-01-28

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord