Högre risk för kvinnor att utveckla KOL*Minne för lukter är mer ålderskänsligt* Läs mer i nyhetsbrevet från SNAC

SNAC är en förkortning för Swedish National study on Aging and Care.

I det här nyhetsbrevet från SNAC kan du läsa om:

  • Högre risk för kvinnor att utveckla KOL
  •  Minne för lukter är mer ålderskänsligt
  • Analyser av olika strukturalternativ för äldreomsorgen
  • Höga läkemedelskostnader hos personer med demenssjukdom
  • Bättre hälsa med tidig information för hjärtsviktspatienter
Till nyhetsbrevet
Publicerad 2016-05-16

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord