Hur ska Stockholm bli en äldrevänlig stad? Läs mer i nyhetsbrevet från Stiftelsen Äldrecentrum.

I nyhetsbrevet kan du även läsa om följande:

  • Öppna föreläsningar Samhälle & äldre vt 2019
  • Äldre i Centrum #4/2018: Tema psykisk (o)hälsa
  • Ny rapport: Palliativt kunskapscentrum. Uppföljning av verksamheten.
  • Kommande rapport: Mottagning efter sjukhusvistelse
  • Hur du som chef kan stötta medarbetare i arbetet mot våld i nära relationer
Läs nyhetsbrevet
Publicerad 2018-12-11

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord