IBIC - trögt att besluta, komma igång eller komma vidare? Läs mer i NestorNytt!

Detta kan du också läsa om i detta nummer av NestorNytt som ges ut av Nestor FoU-Center:

  • Nestorcafé: Delaktighet för äldre, hur får vi till det?
  • Så mycket protein behöver äldre dagligen
  • Äldre som ramlar - så jobbar Nacka kommun för att minska fallolyckor bland sina äldre invånare
  • Träffa vår nya kollega Karin Johansson
Läs NestorNytt
Publicerad 2019-09-24

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord