Idéburen äldreomsorg I Utbildning om våld mot äldre i nära relationer I Läs mer i Äldrecentrums nyhetsbrev

I nyhetsbrevet från Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum kan du även läsa om följande:

  • Öppna föreläsningar i serien Samhället och äldre hösten 2017
  • Stort intresse för fysisk aktivitet hos äldrre vid nätverksträff för sjukgymnaster och fysioterapeuter
  • Heldagskonferens med tema våld
  • Äldrecentrums utbildningskatalog hösten 2017
  • Stort intresse för palliativ vård och mat i livets slutskede
  • Äldres bostäder och rekryteringsfrågor för äldreomsorgen väckte intresse i Almedalen
Läs nyhetsbrevet
Publicerad 2017-09-29

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord