Obs! Sista anmälningsdag 12 januari! FoU Välfärds styrelse bjuder in medlemmarna till dialog om föreningens inriktning och framtida arbete.

Tid: 15 februari kl 09.30-16.00

Plats: Ersta konferens, Stockholm

Årets olika teman:

 I de nationella överenskommelsernas spår: Hur gör vi uppföljningar? Hur ger vi stöd i att ”ta hand om” den stora mängd data som finns idag? Hur gör vi regionala och lokala anpassningar? Hur problematiserar vi?

 Hur syns vi? Hur kan vi synas mer? Har vi FoU-miljöer som kan berätta hur de gör?

 Delaktighet/brukarmedverkan?

 Samarbete mellan FoU-miljöer: hittar vi gemensamma frågor att arbeta kring i det som vi diskuterat idag, eller utanför denna dagen?

Har du/ni ytterligare förslag till diskussionspunkter välkomnar vi dessa (se länk för vidare instruktioner)!

Obs! Förlängd anmälningstid. Sista dag att anmäla sig är tisdagen den 12 januari.

Mer information & anmälan

 

 

Publicerad 2016-01-11

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord