Påminnelse: Inbjudan till dialogsamtal om framtiden - FoU Välfärds styrelse välkomnar medlemmarna till en dialog om föreningens inriktning och framtida arbete

Datum: 16 februari kl 09.30-16.00
Plats: Ersta konferens, Stockholm

Förslag till diskussionspunkter:

- Förändrade förutsättningar för arbetet med regionala stödstrukturer
- Samarbeten inom FoU Välfärd – möjlighet att diskutera projekt, forskning eller annat FoU-arbete där samarbete önskas med andra FoU-enheter
- Nationell styrning: "Fjärde steget" och statlig kunskapsstyrning
- FoU-rapporter: bärande principer för utformning
- Forum för spridning och erfarenhetsutbyte
- Styrelsens enkät till FoU-miljöerna

Har du/ni ytterligare förslag till diskussionspunkter välkomnar vi dessa i samband med att du anmäler dig.

Läs mer

 

Väl mött önskar styrelsen!

 

 

Publicerad 2015-01-22

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord