InFoU - FoU Södertörns arbete i miniformat

I InFoU 2016 Nr 2 kan du bland annat läsa om följande:

  • Utbildning för familjehem som tar emot ensamkommande barn
  • Varför kommer de tillbaka? Om missbruksvård för personer med komplexa behov.
  • Botkyrkahälsan, nytt projekt
  • Barnperspektiv inom försörjningsstöd, nytt projekt
Läs mer
Publicerad 2016-06-03

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord