InFoU nr 3/2015 från FoU Södertörn

I InFoU kan du läsa om FoU Södertörns arbete i miniformat. Några rubriker:

  • Insatser inom socialtjänstens öppna barn- och ungdomsvård. En kartläggning.
  • Hur får vi bättre kunskap om missbruksvårdens klienter och insatser?
  • Ny studie: Signs of Safety
  • Konferens: Barn i familjer med försörjningsstöd


Läs InFoU 2015 nr 3

Publicerad 2015-12-11

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord