Innovationsledarutbildning, kartläggning nattfasta och strategi för stöd till anhöriga. Läs mer i nyhetsbrevet från FoU i Sörmland.

Detta kan du läsa om i FoUiS-Nytt 2017:2:

  • Innovationsledarutbildningen avslutat
  • Trygg & effektiv utskrivning
  • Resultatet från 2016 års kartläggning nattfasta bland brukare och patienter
  • Slutrapport om delaktighet och SIP
  • Uppföljning av FoUiS aktiviteter
  • Brukarrevision inom Lagersbergsgårdens vård- och omsorgsboende
  • Strategi för stöd till anhöriga
Läs nyhetsbrevet från FoU i Sörmland
Publicerad 2017-04-07

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord