Internationella gängforskare i forskningsnätverket Eurogang mötte praktiker under en tre dagar lång workshop

Det var 16:e gången som forskningsnätverket Eurogang träffades men första gången som praktiker (från Göteborgs Stad och Polisen runtom i landet) bjudits in att delta. Inom nätverket går att hitta gängforskning från olika delar av USA och Europa, men också från exempelvis Sydamerika. 


Göteborg i fokus

Workshopen ägde rum i Göteborg och som ett genomgående tema diskuterades situationen och interventioner mot gäng i staden. Tanken med detta var att få inspel från internationella forskare kring arbetet och vad som kunde utvecklas vidare. Här lyftes förebyggande arbete mot nyrekrytering till gäng, arbetet mot gängrelaterad våldsanvändning samt stöd till avhoppare. Dessa presentationer kopplades till internationell forskning genom forskarpresentationer. Utöver dessa teman lyftes också användningen och betydelsen av sociala medier som kommunikationsplattform och självpresentationer i gängsammanhang.

Konferensen arrangerades av Göteborgs universitet, Göteborgs Stad, FoU i Väst/Göteborgsregionens kommunalförbund och Polisen.

Nu finns det en dokumentation (på svenska) som är ett urval från de 27 presentationer som gavs under workshopen. 

Läs mer

Publicerad 2016-09-14

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord