Jobbar du med informations- och kommunikationsfrågor? I så fall borde du delta i vårt nätverk!

Det finns ett nätverk inom ramen för FoU Välfärd, där vi som arbetar med informations- och kommunikationsfrågor träffas en gång per termin. Den främsta drivkraften för oss som deltar är att vi ständigt stärker och utökar vårt kunnande och vår kompetens, och att vi får nya idéer och perspektiv.

Våra träffar brukar kretsa kring frågor om webb, nyhetsbrev, rapportspridning, sociala medier, pressmeddelanden, målgruppsfrågor, adresslistor, texthantering och så vidare. Ibland bjuder vi in en kunnig person i något ämne som vi behöver lära mer om.

Man behöver inte vara informatör eller kommunikatör för att delta i nätverket, det går utmärkt om någon typ av informationsuppgift ingår i jobbet. Eller ett stort intresse av den här typen av frågor.

Är du eller någon hos er intresserad av att veta mer? Kontakta madeleine.andersson@kau.se.

Nästa träff är torsdag 5 oktober 2017 i Stockholm.

- Se vår kortfilm om nätverket, knappt 2 minuter (YouTube) >https://youtu.be/_IKvwPu9wFs


Bästa hälsningar

Kommunikationsnätverket

Publicerad 2017-05-01

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord