Kallelse till Föreningen FoU Välfärds årsmöte 2014

Årsmötet 2014 äger rum den 28 augusti i Vänersborg.

Ladda ner kallelsen

 

Handlingar:

Verksamhetsberättelse 2013/2014 

Ekonomisk rapport till årsmötet 2014 samt Bilaga till ekonomisk rapport

Publicerad 2014-07-28

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord