FoU i Väst lanserar Klokboken.nu - en helt ny webbplats för alla som planerar bostäder för seniorer

 
Klokboken för seniorbostäder är en helt ny webbplats full av tips, idéer och inspiration. Den vänder sig till byggherrar, arkitekter, planerare, beslutsfattare och andra som är intresserade av bostäder för seniorer.
 

Klokboken för seniorbostäder syftar till att sprida kunskap om sånt som är värt att tänka på för alla som planerar bostäder för seniorer i det vanliga bostadsbeståndet, framför allt lägenheter i flerbostadshus.

– Med Klokboken vill vi inspirera, bredda kunskaperna och bidra till mer kunskapsbaserade beslutsunderlag, säger projektledaren Lisbeth Lindahl som är forskare vid Göteborgsregionen FoU i Väst.

Klokboken omfattar ämnen som fysisk planering, affärsutveckling, ekonomi, marknadsföring, dialog och samverkan, självständighet och socialt sammanhang, olika fysiska aspekter av bostaden, gemensamma utrymmen, tillgänglighet och användbarhet i boendemiljön samt hållbarhet.


"Vi tror att det finns ett behov"

– Vi tror att det finns ett behov av Klokboken för det har inte funnits en samlad plats med kunskap i de här frågorna tidigare, säger Nina Ryd, forskare på Chalmers.

Klokboken har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av representanter från Chalmers, Institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Göteborgsregionen, FoU i Väst samt White.

En av de som har varit med och arbetat fram Klokboken är Susanne Clase, arkitekt på White:

– Jag hoppas att Klokboken ska inspirera kollegor och att den ska kunna användas som en checklista, säger hon.

 

Klokboken för seniorbostäder – tips, idéer och inspiration

Innehållet i Klokboken baseras på projekt DIABAHS (Dialog Bygg Hållbart för Seniorer) som drivs av Chalmers och Göteborgsregionen samt tidigare studier och praktisk erfarenhet av att skapa bostäder för seniorer.

Välkommen att kika in på Klokboken för seniorbostäder

Se en film om Klokboken för seniorbostäder

 

 
Publicerad 2019-06-12

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord