Äldre migranters nätverk & grundutbildning i föräldrautbildningsprogrammet PYC. Läs mer i FoU i Västs nyhetsbrev

Rubrikerna i nyhetsbrevet:

  • Knäck koden och öka ditt barnperspektiv! Barns brukarmedverkan i den sociala barnavården.
  • Dags att anmäla sig till grundkurs i föräldrautbildningsprogrammet Parenting Young Children (PYC)
  • Ung i vår tid – forskning och utveckling om ungdomar, tonårstiden och föräldrastöd
  • Vill du medverka på en större konferens om palliativ vård och omsorg?
  • Bättre vårdcentraler för sköra äldre
  • Nya regionala sammanställningar av Öppna jämförelser
  • Äldre migranter och betydelsen av formella respektive informella nätverk
  • Kommande seminarier, konferenser, kurser & utbildningar

Läs nyhetsbrevet här.

Publicerad 2014-11-07

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord