Lidingös boendestödjare delar sina erfarenheter i en rapport av Alain Topor

Boendestödjares kunskaper saknas ofta i utvecklingsarbetet inom psykiatrin. Alain Topor, docent på institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet, lyfter deras perspektiv i en ny rapport.

Rapporten bygger på intervjuer samt fokusgruppsdiskussioner med 10 boendestödjare inom Lidingö stads socialpsykiatri.  De arbetar såväl i stödboenden som i ordinärt boende.

Ett av flera teman som tas upp i rapporten är styrkan med olika personligheter hos medarbetarna och kopplingen till brukarnas behov av flexibilitet.

- Att olika personer som arbetar inom vård och omsorg är olika är en självklarhet...Ett problem blir det främst om man utgår ifrån att god vård och omsorg är att alla brukare skall få samma tjänst. ...För det den ene kan göra eller vill, kan inte den andre göra... Och det man göra på en plats kanske inte fungerar på en annan. (Ur rapporten sid 24).

Det finns idag krav på att utveckla så kallad evidensbaserad praktik både inom psykiatrin och för socialtjänstens arbete med människor med psykiska problem. Det arbetet behöver bygga på tre källområden: forskning, brukarnas erfarenheter och behov samt personalens erfarenheter. Topor menar att det ofta finns en avsaknad av de professionellas erfarenheter i detta arbete.

- För att utveckla en evidensbaserad praktik, krävs att brukarnas och de professionellas erfarenheter uppvärderas och att forskning om deras kunskap och praktik får ett aktivt stöd”, säger han i sitt slutord.

Hur kommer Lidingö stads socialpsykiatri att använda sig av Topors rapport?

– Topors rapport går hand i hand med hur vi resonerar kring att ha ett gott möte med våra kunder, att våga ta kundens perspektiv. Rapporten kommer vara ett stöd i vårt fortsatta arbete kring bemötande, säger Jenny Johansson Sazo, enhetschef inom socialpsykiatrin.

Ladda ner rapporten

 

Publicerad 2014-12-19

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord