Nestor söker chef

Nestor är ett forsknings- och utvecklingscenter som arbetar för att äldre människor ska få en god vård och omsorg. Nestor vill genom praktiknära forskning och utveckling bidra till en bättre kvalitet inom vården och omsorg om äldre.  Nestor ägs av Södertörns 10 kommuner samt Stockholms Läns Landsting och arbetet utgår främst från ägarnas mål och riktlinjer men även på initiativ från personal, chefer, de äldre och deras anhöriga. Organisationen arbetar med lokala projekt där de organiserar och driver utvecklingsprojekt tillsammans med chefer och personal i ägarorganisationer, praktiknära forskning där utveckling av vården och omsorgen i ägarorganisationerna utgör en viktig utgångspunkt i forskningen samt kompetensutveckling där Nestor erbjuder kurser och utbildningsdagar för vård- och omsorgspersonal samt chefer och arbetar med arbetsplatslärande.

 

Nestor söker nu en:

CHEF

Som chef för Nestor FoU har du personal- och budgetansvar för 20 personer och rapporterar till styrelsen som idag består utav elva personer. I ditt arbete som chef ingår det att styra projektledarna och forskarna och se till så att organisationen arbetar i enlighet med de mål och direktiv som styrelsen satt upp där fokus ligger på utveckling. Ditt chefskap innebär att styra verksamheten samt att vara tillgänglig och engagerad. Du skall vara professionell och proaktiv i ditt arbete och våga fatta beslut med öppenhet. Du skall kommunicera så att andra lyssnar i en effektiv och förtroendefull dialog samt ha god självinsikt och vara lyhörd.

Nestor söker en person med relevant akademisk examen, gärna på mastersnivå eller högre. Du skall ha arbetserfarenhet med inriktning på äldre och erfarenhet av större utvecklingsprojekt, gärna kring samverkansfrågor mellan kommun och landsting. Du har arbetat som chef och har goda ledaregenskaper. Rollen lägger stor tonvikt vid att du kan översätta forskning till praktik. Som person är du verklighetsnära, strategisk, har god samarbetsförmåga och är förtroendeingivande.

Läs mer

 

Publicerad 2014-12-01

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord