NestorNytt: Obenägenhet att tala om smärta hos äldre, projekt för att förebygga ohälsa bland äldre mm

Du kan även läsa om detta i det här numret av NestorNytt som ges ut av Nestor FoU-center:

  • "Design thinking" och undernäring bland äldre
  • Felicia och Christina om webbutbildning för nya biståndshandläggare
Läs NestorNytt
Publicerad 2018-06-05

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord