Nestorpodden: När hemtjänst möter äldre som mår psykiskt dåligt


Lyssna på Nestorpoddens andra avsnitt som handlar om hemtjänstpersonal i mötet med äldre som lider av psykisk ohälsa.

När hemtjänsten möter sina omsorgstagare som mår psykiskt dåligt, vad krävs för att de ska kunna göra ett bra jobb och vilken roll fyller hemtjänsten för dessa personer? Nestorpodden intervjuar Milja Ranung, specialistsjuksköterska inom psykiatri och projektledare på Nestor, som leder utbildningar för hemtjänstpersonal i södra Stockholm.

Lyssna här

 

Publicerad 2019-03-01

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord