Normbrytande beteenden minskar / Utvärderingsuppdrag för SKL / Läs mer i nyhetsbrevet från FoU Sjuhärad Välfärd

Ur innehållet:

Insatser för ökad livskvalitet bland äldre med inkontinens

Utvärderingsuppdrag för SKL

Normbrytande beteenden minskar

Planeringsverkstad - ett uppdrag från Borås Stad

Läs hela nyhetsbrevet från FoU Sjuhärad Välfärd här.

 

Publicerad 2015-02-06

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord