Nu öppnar anmälan till årets FoU-konferens! Temat är FoU så in i Norden och konferensen äger rum i Norrköping den 8-9 september.

FoU centrum och PUFF arrangerar konferensen i samarbete med Nordens Välfärdscenter och Linköpings universitet.

Temat för årets konferens är FoU-arbete i Norden – ”FoU så in i Norden”. Samspel med omvärlden är utmärkande för FoU-miljöernas arbete och internationalisering är något som diskuterats under åren. Ett fördjupat nordiskt samarbete är en del i detta och lyfts ofta fram som en väg att möta framtida utmaningar inom välfärden. Här kan FoU-miljöerna spela en viktig roll!

Läs mer

Publicerad 2016-04-28

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord