Ny chef på FoU i Sörmland. Det är en av nyheterna i senaste FoUiS-Nytt.

Detta kan du läsa om i FoUiS-Nytt 2019:1 från FoU i Sörmland:

  • RSS Kvinnofrid - för att öka kunskap och kapacitet hos kommuner, landstig och regioner
  • Vägledarutbildning Delaktighetsmodellen, DMO
  • Nod för välfärdsteknik/digitalisering har startat
  • Träff för nod för tjänstedesign
  • Fyra avsnitt av FoU-podden: hälsoundersökning av placerade barn, oden för välfärdsteknik och digitalisering, Delaktighetsmodellen samt FoU i Sörmland
  • Samverkansråden i FoUiS regi
  • Systematisk uppföljning
  • Ny chef på FoU i Sörmland
Läs nyhetsbrevet här
Publicerad 2019-02-22

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord