Ny föreståndare för FoU Välfärd Värmland. Läs mer i deras senaste nyhetsbrev.

I nyhetsbrevet kan du också läsa om följande:

  • Delaktighetsmodellen - en jämlik dialog
  • Blir det vi gör bra? Gör det någon skillnad?
  • Nationellt utvecklingsprojekt om dokumentation inom social barn- och ungdomsvård
  • FoU-ombud
Läs FoU Välfärd Värmlands nyhetsbrev
Publicerad 2017-04-18

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord