Ny inriktning och nya utmaningar för FoU Sjuhärad Välfärd. Läs mer i deras nyhetsbrev!

Ny inriktning och nya utmaningar är rubriken på krönikan i nyhetsbrev 2:2016 av tf. verksamhetschef Margareta Lundberg Rodin. Detta syftar på FoU Sjuhärad Välfärds förändrade inriktning som arbetas fram under året, med ett större kommunalt fokus än tidigare och särskilt på socialtjänstens verksamhet och utmaningar.

I nyhetsbrevet finns också uttalanden från ledamöterna i arbetsutskottet för FoUS:s styrgrupp kring förändringen; Dag Forsström, chef för Arbetslivsförvaltningen i Borås Stad, högskolans rektor Björn Brorström och Ing-Marie Larsson, socialchef i Svenljunga kommun.

Vi berättar också om det väl mottagna Inkontinensprojektet, vars resultat sprids till yrkesverksamma ute i kommunerna och till studenter i högskolans utbildningar. Rapportförfattaren Lise-Lotte Jonasson med flera föreläser både ute i verksamheterna och i flera program på högskolan och själva rapporten blir studentlitteratur i höst.

Uppföljningen kring temat övervikt och fetma hos barn och unga handlade om metoder inom området, till exempel motiverande samtal, foldrarna Lätta tips samt webbplattformen Beslutsstöd. Det och en del därtill berättar vi mer om i nyhetsbrevet.

Läs nyhetsbrevet

Publicerad 2016-06-20

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord