Nyanlända barn och familjer I Psykisk ohälsa hos äldre - hur förebygger vi? Läs mer i nyhetsbrevet från FoU i Väst/GR!

Här är rubrikerna i nyhetsbrevet:

 • Boendeprognoser för särskilda boendeformer inom funktionshinder- och äldreomsorgsområdet
 • Barns livsvillkor - likvärdiga förutsättningar för barn och familjer
 • Nyanlända barn och familjer - ny kunskap, forskning och praktiska exempel
 • Mölndas stads egen hälsopedagog utbildar chefer i hälsofrämjande ledarskap
 • GR söker vikarierande planeringsledare inom äldreomrodet
 • Dags att meddela intresse för idéutvecklingsprojekt i AllAgeHubs innovationsprocess
 • Utvärdering av kompetensmatchning för att ta tillvara nyanländas kompetens
 • GR-kommunernas satsningar på personer som står långt från arbetsmarknaden ger utdelning
 • Nyckeltal personalhälsa 2017
 • GR söker ny avdelningschef för arbetsmarknad och social välfärd
 • Nya GRannar på studiebesök i Tyskland
 • Nationella riktlinjer för våd och omsorg vid demenssjukdom
 • Psykisk ohälsa hos äldre - hur förebygger vi?
 • Spelproblem i fokus: Vad säger lagen, forskningen och praktiken?
 • Vidareutbilda dig i evidensbasering
 • Mötesplats IFO: Vill du medverka och presentera ditt arbete?
 • 33 nya utbildningar att anmäla sig till
Läs nyhetsbrevet
Publicerad 2018-03-20

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord