Nyheter från FoU Västernorrland

FoU Västernorrland har fått uppdraget från SKL att vara behjälplig för programrådet för ADHD som bildats av NSK-S. Programrådet vill ta reda på hur Socialstyrelsens kunskapsstöd för ADHD är känt och används i landet. Rådet vill få kunskap om hur man i verksamheterna arbetar utifrån kunskapsstödet och de eventuella svårigheter verksamheterna identifierat i att tillämpa kunskapsstödet. FoU Västernorrland vill gärna medverka i nationella kunskapsutvecklingsprocesser och synliggöra FoU som en viktig, verksamhetsnära aktör. Mer information har Fil.dr. Carolina Klockmo, FoU Västernorrland. 


FoU Västernorrlands forskare Fil.dr. Viktoria Skoog har tillsammans med Fil.dr. Evelyn Khoo, Umeå Universitet, beviljats 3 milj. kr av Forte. De ska under tre år bedriva ett forskningsprojekt kring socialtjänstens förmåga att handskas med de påfrestningar som förra årets utökade mottagandet av ensamkommande barn innebär för organisationer.

Fil.dr. Madeleine Blusi är tjänstledig på 75% under två års tid för att medverka i ett forskningsprojekt kring  e-tjänster på Medicinska fakulteten på Umeå Universitet. Vi kommer annonsera efter förstärkning till FoU och då med inriktning på organisation och arbetsmiljö.

 

Kontakt: Sirpa Virtanen, chef för Social hållbarhet och FoU, Kommunförbundet Västernorrland

Publicerad 2016-12-08

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord