Nyhetsbrev 2/2014 från FoU Välfärd Region Gävleborg

Läs bland annat om:

Äldreomsorg:
Kommunaliseringen av hemsjukvården - deluppföljning
Analysarbete - vård och omsorg om de mest sjuka äldre

Funktionshinder:
Delaktighetsmodellen
Hjälpmedelsinformation - kognitiva hjälpmedel

Systematisk uppföljning:
Utvärderingsverkstäder
Seminarieserie om evidens

Individ- och familjeomsorg:
Utvärdering av brottspreventivt arbete med ungdomar i Hudiksvall
Utveckling av tillnyktringsvården i länet
Nya nationella riktlinjer i missbruks- och beroendevården
UIV - dioevicence - informationsmöte
Uppdragsutbildning - samtal med barn
Fortbildning för familjehemssekreterare
Rikstäckande pilotstudie om ny och förenklad version av BBIC
Arbetet med överenskommelsen om läkarundersökning av placerade barn

Läs nyhetsbrevet

 

Publicerad 2014-11-03

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord