Nyhetsbrev 2:2015 från Stiftelsen Äldrecentrum

Ur innehållet:

  • Äldre lever längre och med bättr funktion - nytt från SNAC-studien
  • Rapport: Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre
  • Rapport: Att arbeta med våld i nära relationer
  • Äldrecentrum deltog i dialog om komunikationskrav

Läs hela nyhetsbrevet här.

Publicerad 2015-03-17

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord