Nyhetsbrev 2:2017 från Stiftelsen Äldrecentrum

I nyhetsbrevet kan du läsa om följande:

  • Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen överlämnad till Åsa Regnér
  • Utbildning om våld mot äldre i nära relationer
  • Frukostseminarium 9 maj: Om man inte frågar får man inget veta!
  • Frukostseminarium 16 maj: Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg?
  • Öppen föreläsning 18 maj: Mat för ett friskt åldrande
  • Nytt nummer och ny grafisk form för Äldre i Centrum
  • Almedalsveckan 3 juli: Ett gott liv, hela livet
Läs Stiftelsen Äldrecentrums nyhetsbrev
Publicerad 2017-04-18

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord