Nytt från FoU Nordväst: Barn och föräldrar som lever i hemlöshet, målgruppsinventering av nyanlända med försörjningsstöd mm

Det här nyhetsbrevet från FoU Nordväst har temat försörjningsstöd. 

Läs nyhetsbrevet här

Publicerad 2018-04-27

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord