Nytt internationellt masterprogram: Executive Master of European Studies (EMAES)

Vi lever i en omtumlande tid i Europa och globalt. Den kräver att samhället kan hantera stora och komplexa frågor som migration, hållbarhet, säkerhet, mångfald, digitalisering, global handel m.m. Den kräver också förmågan att skapa nya förhoppningar och framtidsvisioner.

Ett av Göteborgs universitets sätt att bidra och ta ansvar för Europas och världens stora utmaningar är att lansera ett helt nytt internationellt masterprogram EMAES – Executive Master in European Studies. Vi tror att vår tvärvetenskapliga Europamiljö med forskning, undervisning och kritisk samhällsdebatt kan göra skillnad. Vi tror att EMAES kan bidra till att inympa kunskaper, djärvhet, idérikedom och mod hos drivande personer inom Europeiska företag, förvaltningar och organisationer.

Utbildningen är inte avgiftsbelagd. Det finns ingen utbildning som EMAES i Sverige och få liknande i Europa.

EMAES har tillkommit på initiativ av ledamöterna i REGU – Rådet för Europastudier vid Göteborgs universitet med bl.a. Cecilia Malmström, Christian Leffler, Jerker Stattin, Sebastian Marx och Malin Persson. 

Målgrupp

Målgruppen för EMAES arbetar strategiskt med samtidens komplexa frågor. Vi tänker oss att det är personer mitt i karriären som hunnit skaffa sig kvalificerad kompetens, och som arbetar med att ta fram underlag till framträdande beslutsfattare i Europeiska företag, förvaltningar och organisationer.

EMAES fokuserar på vetenskapliga metoder och teorier inom internationella forskningsfronter. Därmed är det en utbildning som överbryggar mellan arbetsliv och akademi. EMAES är ett sätt att skärpa den analytiska förmågan, vidga blicken, bli del av kvalificerat nätverk samt främja rörlighet över sektorer och specialiseringar i arbetslivet.

Distans och halvfart

EMAES antar 20 studenter per/år och läses på distans och halvfart. Studenterna kommer från olika sektorer och länder. Bredden i studentgruppens sammansättning tillför en särskild dimension av lärandet eftersom studenterna får ta del av andras kompetens, erfarenhet och infallsvinklar.

Läs mer

Publicerad 2016-02-09

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord