Nytt nummer av FoU i Västs tidning FOURUM

Läs om Yrkesresan – ett introduktionsprogram för nya socialsekreterare inom barn och unga, möt ombuden som ska främja behovsdriven innovation inom välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer och läs mer om GR:s mötesplatser där kommunernas verksamheter står på scen.
 
Här är hela innehållet i detta nummer av FOURUM:
 • Mer kunskap om aktuella arbetsmarknadsfrågor  s. 4–5
 • Tankar och verktyg för att utföra förbättringsarbete s. 5 
 • Så kan stöd till föräldrar med placerade barn förbättras  s. 6
 • Stöd i hemmet till föräldrar med kognitiva svårigheter s. 7
 • Ungdomsmottagningar kartläggs och utvärderas  s. 9
 • Konsekvenser av obehandlad depression hos äldre s. 8–9
 • Yrkesresan  Introduktionsprogram för nya socialsekreterare inom barn och unga s. 10–11
 • Tidiga insatser för barn, unga och föräldrar i Lerum s. 10
 • Här är AllAgeHub-ombuden i din kommun s. 12–13
 • Social översiktsplan i Kungälv  s. 14–15
 • Trygghetsbostäder i Lundbypark  s. 16–17
 • Mera svenska bättre hälsa – i väntan på ett språk s. 18–19
 • Språkinlärning och hälsa bland vuxna invandrare  s. 19
 • Psykisk (o)hälsa kartlagd i två Göteborgsstadsdelar s. 20–21
 • Stärkt kompetens att ta emot nyanlända s. 21
 • Plats på scen för GR-kommunernas verksamheter s. 22–23
 • En väg vidare mot utbildning och gemenskap s. 24
 • Premiär för serviceförarutbildning i bemötande  s. 25
 • Skuggning ska belysa funktionsnedsättningar på arbetsmarknaden s. 26–27
 • Nya grepp för minskad sjukskrivning  s. 28
 • Skillnader för både brukare och organisation  s. 29
 • Inspiration och nya idéer kring mottagande s. 30–31
 • Att trivas, stanna eller lämna? s. 31
 • Kommande kurser och konferenser s. 32
 
 
Publicerad 2017-06-15

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord