Nytt nummer av tidskriften FOURUM

Några av rubrikerna:

  • Hur jobbar de kommunala arbetsmarknadsenheterna?
  • Vad tycker unga? Hur kan deras villkor förbättras?
  • Är det tryggt i trygghetsbostäder?
  • "Föräldrar har kontakt med 20–80 professionella"
  • Sandra och Hanna lär ut föräldraskap
  • Forskare i äldreomsorgen – ett steg på vägen mot en evidensbaserad praktik
  • Gå kursen när du vill och var du vill – i din egen takt
  • Surfplattan öppnar en helt ny värld!

 

FOURUM ges ut av FoU i Väst/GR

 

Läs hela FOURUM här.

Publicerad 2014-09-02

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord