Nyttan med kvalitetsregister & En film om att leva livet ut. Det är två av rubrikerna i Äldrecentrums nyhetsbrev.

Fler rubriker:

  • Utbildningsstart för språkombudsutbildare
  • Stort intresse för språk- och arbetsplatslärande
  • Tema civilsamhället i senaste numret av Äldre i Centrum
  • Handboken "Mat för äldre" uppdaterad
  • Handbok för reflektion och reflektionsledare

Läs hela Stiftelsen Äldrecentrums nyhetsbrev här.

Publicerad 2015-10-08

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord