"Nyttiggörande av kunskap" är temat i FoU Nordvästs nyhetsbrev 2014:3

Du hittar nyhetsbrev 2014:3 från FoU Nordväst här.

Publicerad 2014-12-18

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord