Ökad nytta av Öppna Jämförelser. Det är en av rubrikerna i FoUÄNDRING PÅGÅR.

Fler rubriker i FOU nu:s nyhetsbrev:

  • Att få ihop vård, omsorg, utbildning och studenter
  • FOU nu samordnar AKor inom geriatrik i länet
  • Större utveckling genom samarbeten mellan boenden
  • Införande, användande och uppföljning av välfärdsteknologi
Läs senaste numret av FoUÄNDRING PÅGÅR
Publicerad 2016-02-23

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord