På gång inom FoU-Nordväst - nyhetsbrev nr 2/2015

Rubriker i nyhetsbrevet:

  • Öppna jämförelser - lägesrapport
  • FoU-dagen 
  • Fattiga familjer i Sollentuna kommun
  • Professionen
  • Unga röster inom socialtjänsten - en utvärdering
  • Unga vuxna inom IFO
  • ASI ur ett klientperspektiv
  • Studiebesök i USA
Läs nyhetsbrevet
Publicerad 2015-12-16

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord