Planeringen i full gång inför FoU Välfärds årliga konferens

Just nu arbetar FoU-verksamheterna i Östergötland för fullt med att få till ett riktigt intressant program inför konferensen som äger rum i Norrköping 8-9 september. Temat för 2016 är FoU så in i Norden.

- Vi satsar på ett mångskiftande program som innehåller både storföreläsningar och parallella seminarier med möjlighet till diskussion, förklarar Mats Eriksson chef för FoU Centrum och Inga-Lill Felizia, chef för PUFF.

Nordiska Välfärdscentret och forskare från ett nordiskt nätverk med fokus på ”social research in practice” är två exempel på medverkanden. Medverkar gör även forskare och medarbetare från flera nordiska grannländer samt FoU Välfärds egna FoU-miljöer.

Delar av fredagen kommer att ägnas åt aktuella FoU-frågor samt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU).
 

Idéer fortfarande välkomna

Slutgiltigt program sätts i början på april och än finns möjlighet för de som har intressanta idéer till föreläsningar eller seminarier att höra av sig (se kontaktuppgifter längst ner).
 

Praktisk information

Konferensen kommer att äga rum den 8-9 september på Louis De Geer konsert och kongress i Norrköping. En inbjudan med komplett program, samt mer utförlig information runt anmälan med mera, beräknas gå ut i början av april.

Som vanligt kommer det att finnas möjlighet för de olika nätverken att träffas dagen innan konferensen drar igång (7 september).
 

Kontakt

Inga-Lill Felizia 
Chef för PUFF (Praktik Utveckling Forskning Framtid)
Telefon: 011-15 21 83

Mats Eriksson
Chef för FoU Centrum
Telefon: 013-20 66 38

Publicerad 2016-03-22

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord