Prata sex med familjehemsplacerade ungdomar * Brukarmedverkan på verksamhetsnivå. Detta och mer kan du läsa om i InFoU från FoU Södertörn.

Ladda ner InFoU nr 1/2015 här.

 

Publicerad 2015-04-27

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord