Protokoll från Föreningen FoU Välfärds årsmöte 2016

Årsmötet hölls i anslutning till den årliga FoU-konferensen.

Föreningens årsmötesprotokoll hittar du här.

Publicerad 2016-11-28

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord